Julkisivupuhallus
Soodapuhallus
Pulverimaalaus
Korkeapainemaalaukset
Komposiitti erikoispinnoitteet
Kalusto
Referenssiluettelo
Yhteystiedot
Etusivu

Hiekkapuhallukset liikkuvalla kalustolla

• rakennusten julkisivut ja parvekkeet
• säiliöt, siilot ym.
• metallirakenteet
• työkoneet, raskaskalusto ym.
• tiili-, puu-, betonipinnat

Korkeapainemaalaukset

Epoksi, alkydi ym. maalaukset
• säiliöt, siilot ym.
• metallirakenteet
• patoluukut
• työkoneet, raskaskalusto ym.

Komposiitti erikoispinnoitteet

• teollisuuden käyttämät komposiittipinnoitteet erittäin kuluviin ja syöpyviin kohteisiin, kuten rikkihapposäiliöt, suopasäiliöt ym.
• myös betoni- sekä elintarvikekelpoiset pinnoitteet

Julkisivupuhallus | Soodapuhallus | Pulverimaalaus | Korkeapainemaalaukset | Komposiitti erikoispinnoitteet | Kalusto | Referenssiluettelo | Yhteystiedot | Etusivu